Activiteiten

Clubavonden

Een keer per veertien dagen komen we bij elkaar om samen over foto’s van gedachten te wisselen en om opdrachten te bespreken. Het programma wordt opgesteld in de ALV. Zo worden er een aantal opdrachten uitgezet die in groepsverband worden uitgewerkt en worden opdrachten voorbereid. Ook worden andere avonden ingevuld met bv. een gastspreker of een mentoraat.

ExpositieKersttocht

De organisatoren van de Kersttocht hebben ons benaderd om deze jaarlijks op beeld vast te leggen. Vol enthousiasme zijn  er altijd een aantal fotografen die hier gehoor aan geven.

Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Concordia uit Berkel-Enschot heeft ons reeds in 2020 verzocht of wij hun jaarlijkse concert in het kader van bijzondere ontmoetingen wilden voorzien van lichtbeelden.  Door Corona heeft de voorstelling pas plaatsgevonden op 7 November 2021. De belangstelling was desondanks groots. Het concert: “Nature Calls” was zeer geslaagd, mede door de prachtige beelden die de werden getoond tijdens het optreden. Dank aan de leden die deze beeldpresentatie mogelijk gemaakt hebben.

Verrassende Ontmoetingen”mmv MV Concordia en FotoBE op 7-11-2021 

Muziekvereniging Concordia uit Berkel-Enschot heeft voor haar bijdrage aan het concert in de serie Verrassende Ontmoetingen in de concertzaal van Tilburg op zondag 7 november gekozen voor het thema “Nature Calls”. De natuur heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van mensen. Al in de oudheid leefden mensen van datgene dat de natuur voortbracht. Later is hieruit landbouw en veeteelt ontstaan. In het recente verleden nam de betekenis van de natuur in het leven van de mensen enigszins af; industrialisatie, verstedelijking en grootschalige landbouw zorgden voor een afnemende perceptie van het belang van de natuur in het leven van mensen. Recente ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en afnemende bio-diversiteit, tonen echter het grote belang van de natuur voor de mensheid aan. Duurzaamheid en leven in harmonie met de natuur is hierbij een vereiste. MV Concordia zal u letterlijk meenemen in “harmonie met de natuur”naar 2 continenten: Noord-Amerika en Afrika. Per werelddeel zullen een aantal muzikale werken uitgevoerd worden die geillustreerd zullen worden met passende lichtbeelden van Fotoclub Berkel-Enschot. Tenslotte zijn wij bijzonder trots dat wij de bekende Zimbabwaanse zangeres Vimbai Zimuto bereid hebben gevonden om een van de muziekstukken (“African Harmony”) vocaal te ondersteunen. Daarnaast brengt Vimbai het ontroerende lied “Lamentations” ten gehore met begeleiding van de Mbira, een traditioneel Afrikaans muziekinstrument. MV Concordia hoopt dat u zult genieten van dit veelzijdige en verrassende muzikale programma en dat wij hiermee een bijdrage mogen leveren om het grote belang van de natuur in ons leven te onderstrepen.

Heemkunde "Duurzaamheidsvallei"

De Heemkunde groep heeft ook een beroep gedaan op onze fotografen. Doel is om een jaar lang beelden te maken van en rondom de Voorste stroom. Hieruit worden dan foto’s gekozen die opgenomen worden in een uit te geven boekwerk over de voorste stroom.

Foto excursies FotoBE

We proberen minimaal een keer per jaar met een aantal leden op excursie te gaan om een bepaald fotografisch aspect nader te bestuderen. Zo hebben we een excursie naar Charleroi gemaakt voor het fotograferen van Urbex.

KBO fotografiecursus

Al enkele keren hebben leden van FotoBE een cursus gegeven voor KBO in Berkel-Enaschot. Het animo hiervoor was overweldigend. Hierin worden de beginselen van fotograferen onder de aandacht gebracht of wordt de kennis over fotograferen weer opgefrist. 

Gastsprekers

Op onze clubbijeenkomsten worden regelmatig sprekers uitgenodigd om bijzondere onderwerpen te bespreken of toe te lichten.

Reserve

Nader in te vullen

error: Content is protected !!
Ga naar de inhoud