Activiteiten

Clubavonden

Een keer per veertien dagen komen we bij elkaar om samen over foto’s van gedachten te wisselen en om opdrachten te bespreken. Tijdens de Coronapandemie vergaderen we via Teams. Het programma is opgesteld in de ALV en ziet er als volgt uit:

ExpositieKersttocht

De organisatoren van de Kersttocht hebben ons benaderd om deze jaarlijks op beeld vast te leggen. Vol enthousiasme zijn  er altijd een aantal fotografen die hier gehoor aan geven.

Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Concordia heeft ons in 2020 verzocht of wij samen met hen hun jaarlijkse concert wilden voorzien van van lichtbeelden met betrekking tot Amerika en Afrika. Door Corona heeft de voorstelling nog niet plaatsgevonden en blijven de beelden voorlopig in het archief. Zodra het weer kan gaan we samen bekijken hoe en wat we er mee gaan doen.

Heemkunde "Duurzaamheidsvallei"

De Heemkunde groep heeft ook een beroep gedaan op onze fotografen. Doel is om een jaar lang beelden te maken van en rondom de Voorste stroom. Hieruit worden dan foto’s gekozen die opgenomen worden in een uit te geven boekwerk over de voorste stroom.

Zangvereniging BEZ

Omdat zangvereniging Berkel-Enschot Zingt (BEZ) een nieuwe website wilde bouwen waren ze toe aan nieuw beeldmateriaal. FotoBE heeft voor hen een reportage gemaakt waaruit ze konden putten.

Scholenproject "beginselen fotografie"

Een aantal jaar geleden heeft FotoBE in samenwerking met de basisscholen in Berkel-Enschot een programma ontwikkeld waarbij leerlingen van de bovenbouw kennis kunnen maken met de fotografie. Door een subsidie van de RABO-bank konden we hiervoor een aantal fotocamera’s aanschaffen. Dit programma loopt nog steeds.

Workshops

Op onze clubbijeenkomsten worden diverse onderwerpen behandeld en uitgediept. Voor dit jaar zijn de onderwerpen: Eten en drinken; schade; glas en macro. Een paar leden bereiden de onderwerpen voor en daarna gaan we gezamenlijk invulling geven aan de opdracht. Nieuwe en oude technieken komen hier veelvuldig aan bod.

Thema ondersteuning Bibliotheek

De bibliotheek heeft elk jaar een aantal activiteiten om het lezen te stimuleren. Hiervoor biedt FotoBE regelmatig ondersteuning door foto’s aan te leveren van het betreffende thema.

Foto excursies FotoBE

We proberen minimaal een keer per jaar met een aantal leden op excursie te gaan om een bepaald fotografisch aspect nader te bestuderen. Zo hebben we een excursie naar Charleroi gemaakt voor het fotograferen van Urbex.

KBO fotografiecursus

Al enkele keren hebben leden van FotoBE een cursus gegeven voor KBO in Berkel-Enaschot. Het animo hiervoor was overweldigend. Hierin worden de beginselen van fotograferen onder de aandacht gebracht of wordt de kennis over fotograferen weer opgefrist. 

Gastsprekers

Op onze clubbijeenkomsten worden regelmatig sprekers uitgenodigd om bijzondere onderwerpen te bespreken of toe te lichten.

Reserve

Nader in te vullen

error: Content is protected !!