Disclaimer

Fotoclub Berkel-Enschot, hierna te noemen “FotoBE” is een vereniging waarin haar leden, amateurfotografen, samenkomen en activiteiten organiseren om over fotografie te spreken en hun vaardigheden op het gebied van fotografie te tonen en te vergroten. De foto’s die de leden in dat kader maken en gebruiken, worden gemaakt vanuit een artistieke en/of documentaire intentie. In sommige gevallen komen de leden van de club tot de conclusie dat bepaalde foto’s een dermate hoog niveau hebben, dat de club deze foto’s wil tonen op de website van FotoBE. De website omvat hiertoe een permanente expositie van dergelijke foto’s. De gepubliceerde foto’s en de website hebben geen commercieel oogmerk. De geselecteerde foto’s van de leden worden met toestemming van de fotograaf getoond. Het copyright van de foto berust bij de betreffende fotograaf. Eventuele portretrechten behoren toe aan de persoon, of personen, afgebeeld op de foto. De getoonde foto’s worden niet gedeeld met andere partijen en worden op verzoek van de fotograaf per direct en anders uiterlijk twee jaar na beëindiging van zijn/haar lidmaatschap van FotoBE van de website verwijderd. Indien een persoon, die op een van de op de website van FotoBE getoonde foto’s herkenbaar is weergegeven, tegen het tonen van die foto bezwaar wil maken, dan kan hij/zij hiertoe contact opnemen met de secretaris van FotoBE via ons email adres info@fotobe.nl.

error: Content is protected !!
Ga naar de inhoud