Wie is FotoBE

FotoBE is opgericht in 2010 met als doel het bevorderen van de amateur/vrijetijdsfotografie in algemene zin met nadruk op het gebruik van fotografie als persoonlijk middel om als zodanig invulling te geven aan de doelstellingen van onze activiteiten: elkaar motiveren en inspireren.

Tijdens fotoavonden discussiëren we over fotografie en bekijken en bespreken we eigen foto’s en die van de clubleden.
Het gezamenlijk fotograferen op locatie kan daarbij helpen de fotografische blik op bepaalde onderwerpen te verruimen.

Diverse onderwerpen worden, naar behoefte en in overleg met de leden ingevuld. Bv. praktijkavonden, thema-avonden, digitale beeldbewerking of hoe je foto’s beoordeeld.

De schaal is klein gehouden door een maximum van 20 actieve leden. Hierdoor proberen we de interactie zoveel mogelijk te bevorderen.